วันเวลาเปิดทำการ เวลา 08.30 น. วันอังคาร - วันอาทิตย์
 
ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทำการวันจันทร์)
 
ติดต่อได้ที่
 
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 
โทรศัพท์ : 0-5321-7793 ,0-5321-9833 โทรสาร : 0-5321-9833